EinHanifeiliaid

Mae tua 40 o rywogaethau gwahanol o anifeiliaid gennym yn Plantasia, ac mae dros 10% o'r rheiny o bryder cadwraethol. Yr un fwyaf nodedig o'r rhain yw Crwban yr Aifft (Testudo kleinmanni). Mae Plantasia yn rhan o'r Rhaglen Ewropeaidd ar gyfer Rhywogaethau sydd mewn Perygl ar gyfer Crwban yr Aifft ac mae'n cydweithredu ag amrywiaeth o sefydliadau swolegol eraill i warchod a chadw'r rhywogaeth. Yma yn Plantasia, rydym hefyd yn magu nifer o rywogaethau bregus a rhai sydd mewn perygl, sy'n cynnwys ymlusgiaid (geco cribog), amffibiaid (acsolotl) a physgod (barfan Denison).

EinHanifeiliaid

Mae tua 40 o rywogaethau gwahanol o anifeiliaid gennym yn Plantasia, ac mae dros 10% o'r rheiny o bryder cadwraethol. Yr un fwyaf nodedig o'r rhain yw Crwban yr Aifft (Testudo kleinmanni). Mae Plantasia yn rhan o'r Rhaglen Ewropeaidd ar gyfer Rhywogaethau sydd mewn Perygl ar gyfer Crwban yr Aifft ac mae'n cydweithredu ag amrywiaeth o sefydliadau swolegol eraill i warchod a chadw'r rhywogaeth. Yma yn Plantasia, rydym hefyd yn magu nifer o rywogaethau bregus a rhai sydd mewn perygl, sy'n cynnwys ymlusgiaid (geco cribog), amffibiaid (acsolotl) a physgod (barfan Denison).

Canopi

Macawiaid

DOSBARTHIAD:

De a Chanolbarth America

BWYTÄWR BLÊR!

Mae macawiaid yn gwneud lles i'r goedwig; maent yn gwasgaru hadau ar y ddaear wrth fwyta, gan helpu planhigion newydd i dyfu drwy ledaenu'r hadau ar draws y goedwig.

DYWEDWCH HELÔ!

Mae parotiaid yn adar hynod ddeallus; os byddwch yn dweud helô, efallai y byddant yn dweud helô yn ôl!

Canopi

Macawiaid

DOSBARTHIAD: De a Chanolbarth America

BWYTÄWR BLÊR!

Mae macawiaid yn gwneud lles i'r goedwig; maent yn gwasgaru hadau ar y ddaear wrth fwyta, gan helpu planhigion newydd i dyfu drwy ledaenu'r hadau ar draws y goedwig.

DYWEDWCH HELÔ!

Mae parotiaid yn adar hynod ddeallus; os byddwch yn dweud helô, efallai y byddant yn dweud helô yn ôl!

Hinsawdd Gras

Swricatiaid

DOSBARTHIAD:

O fasn Orinoco a basn yr Amazon i afon Parana ac afon La Plata

CADWCH YN EFFRO!

Allwch chi ddychmygu byw gyda 50 o frodyr a chwiorydd? Mae swricatiaid yn byw mewn grwpiau teulu enfawr mewn tyllau llychlyd o dan y ddaear. Dewch i mewn i'w cartref er mwyn cwrdd â'r teulu!

Hinsawdd Gras

Swricatiaid

DOSBARTHIAD: O fasn Orinoco a basn yr Amazon i afon Parana ac afon La Plata

CADWCH YN EFFRO!

Allwch chi ddychmygu byw gyda 50 o frodyr a chwiorydd? Mae swricatiaid yn byw mewn grwpiau teulu enfawr mewn tyllau llychlyd o dan y ddaear. Dewch i mewn i'w cartref er mwyn cwrdd â'r teulu!

Y Dyfrfan

Crocodeilod Caiman

DOSBARTHIAD:

Canolbarth De America

BRATHU!

Ychydig iawn o ysglyfaethwyr naturiol sydd gan y crocodeilod gwydn hyn felly maent yn agos at frig y gadwyn fwyd yn y goedwig law. Rhybudd! Mae gan grocodeilod aeddfed y brathiad cryfaf a fesurwyd erioed...16,460 o newtonau o rym. 1,314.7 yn unig sydd gan lew!

CAEWCH EICH CEG!

Ond, mae'r cyhyrau sy'n agor gên crocodeil yn wan felly gall person ddefnyddio'i ddwylo'n unig i gadw ceg crocodeil ar gau.

Y Dyfrfan

Crocodeilod Caiman

DOSBARTHIAD: Canolbarth De America

BRATHU!

Ychydig iawn o ysglyfaethwyr naturiol sydd gan y crocodeilod gwydn hyn felly maent yn agos at frig y gadwyn fwyd yn y goedwig law. Rhybudd! Mae gan grocodeilod aeddfed y brathiad cryfaf a fesurwyd erioed...16,460 o newtonau o rym. 1,314.7 yn unig sydd gan lew!

CAEWCH EICH CEG!

Ond, mae'r cyhyrau sy'n agor gên crocodeil yn wan felly gall person ddefnyddio'i ddwylo'n unig i gadw ceg crocodeil ar gau.

Llawr Y Goedwig

Peithoniaid Rhwydog

DOSBARTHIAD:

Affrica

GWASGU!

Adwaenir Peithoniaid Brenhinol hefyd fel Peithoniaid Pêl oherwydd byddant yn ymbelennu'n dynn pan fydd ofn arnynt. Nid ydynt yn wenwynig ond maent yn cudd-ymosod ar eu hysglyfaeth ac yna'n ei wasgu i farwolaeth.

Llawr Y Goedwig

Peithoniaid Rhwydog

DOSBARTHIAD: Affrica

GWASGU!

Adwaenir Peithoniaid Brenhinol hefyd fel Peithoniaid Pêl oherwydd byddant yn ymbelennu'n dynn pan fydd ofn arnynt. Nid ydynt yn wenwynig ond maent yn cudd-ymosod ar eu hysglyfaeth ac yna'n ei wasgu i farwolaeth.

O DAN Y DDAEAR

Pryfetach

DOSBARTHIAD:

BYWYD PRYFYN!

Sgorpion Ymerodrol

Malwod Tir Affricanaidd Enfawr

Pryfed Brigyn Indiaidd

Chwilen Ddu Sïol Madagasgar

Tarantwla Coesgoch Mecsico

Tarantwla Rhosyn Chile

O DAN Y DDAEAR

Pryfetach

DOSBARTHIAD:

BYWYD PRYFYN!

Sgorpion Ymerodrol

Malwod Tir Affricanaidd Enfawr

Pryfed Brigyn Indiaidd

Chwilen Ddu Sïol Madagasgar

Tarantwla Coesgoch Mecsico

Tarantwla Rhosyn Chile

O DAN Y DDAEAR

Phiranaod

DOSBARTHIAD:

O fasn Orinoco a basn yr Amazon i afon Parana ac afon La Plata

GENAU!

Gyda genau cyflym, pwerus a dannedd hynod finiog - mae'r Pirana Bol Coch yn wirioneddol frawychus. Bydd pirana rheibus yn ei gynefin o afonydd a mangrofau'n brathu bron unrhyw beth, gan gynnwys pobl! Ond nid yw ymosodiadau gan y cigysyddion lliwgar hyn fel arfer yn farwol; maent yn garthysyddion effeithlon, gan fwyta anifeiliaid anafus neu bysgod eraill. Maent yn byw mewn grwpiau a elwir yn heigiau a gall haig fawr o biranaod fod yn frawychus!

O DAN Y DDAEAR

Phiranaod

DOSBARTHIAD: O fasn Orinoco a basn yr Amazon i afon Parana ac afon La Plata

GENAU!

Gyda genau cyflym, pwerus a dannedd hynod finiog - mae'r Pirana Bol Coch yn wirioneddol frawychus. Bydd pirana rheibus yn ei gynefin o afonydd a mangrofau'n brathu bron unrhyw beth, gan gynnwys pobl! Ond nid yw ymosodiadau gan y cigysyddion lliwgar hyn fel arfer yn farwol; maent yn garthysyddion effeithlon, gan fwyta anifeiliaid anafus neu bysgod eraill. Maent yn byw mewn grwpiau a elwir yn heigiau a gall haig fawr o biranaod fod yn frawychus!

Dewch i gwrdd â'n hanifeiliaid a darganfod mwy o ffeithiau anhygoel

 

CYNLLUNIO ANTUR