CYNLLUNIO ANTUR

Dyma brofiad trofannol rhyngweithiol y gall yr holl deulu ymgolli'n llwyr ynddo.

Archebwch eich tocynnau nawr

Cwestiynau?

I gael mwy o wybodaeth cyn eich ymweliad, mae croeso i chi gysylltu â ni.


Plantasia Cymraeg

  • Dydd Sadwrn 10am - 5pm
  • Dydd Sul 10am - 5pm
  • Dydd Llun 10am - 5pm
  • Dydd Mawrth 10am - 5pm
  • Dydd Mercher 10am - 5pm
  • Dydd Iau 10am - 5pm
  • Dydd Gwener 10am - 5pm

Times show may be subject to change due.

Dewch o hyd i ni yng nghyfadeilad Parc Tawe ger Toys'R'Us.

O'r M4, gadewch wrth gyffordd 42, dilynwch yr A483 i Abertawe, yna, wrth i chi ddod i mewn i Abertawe, dilynwch yr arwyddion ar gyfer Parc Tawe.

Mae Plantasia o fewn 10 munud ar droed o'r gorsafoedd bysus a threnau.

Mae digon o leoedd parcio (tua 300 o leoedd parcio ar gyfer ceir) ar bwys Plantasia ym Mharc Manwerthu a Hamdden Parc Tawe a gellir ei gyrraedd yn hawdd ar draed o ganol y ddinas a'r Ardal Forol. Mae parcio am ddim yn y maes parcio arhosiad byr 4 awr.

Mae hygyrchedd yn ardderchog, gyda mynediad llawn i gadeiriau olwyn i bob rhan o Plantasia