Grwpiau

Dewch i ddathlu'ch pen-blwydd ymysg anifeiliaid anhygoel a phlanhigion prin Plantasia.

Croesawn deithiau ysgol - dyma le perffaith i dyfu eich dychymyg.

 

Ysgolion

Penblwyddi

Cyrff corfforaethol

Grwpiau

Dewch i ddathlu'ch pen-blwydd ymysg anifeiliaid anhygoel a phlanhigion prin Plantasia.

Croesawn deithiau ysgol - dyma le perffaith i dyfu eich dychymyg.

 

Ysgolion

Penblwyddi

Cyrff corfforaethol

Ysgolion

TYFU EICH DYCHYMYG

GYDA'N GWEITHDAI ARBENNIG I YSGOLION.

Dyma leoliad unigryw ar gyfer eich taith ysgol nesaf – gallwch ddysgu am fywyd rhyfedd a rhyfeddol coedwigoedd glaw ein daear.

Mae dros ugain o anifeiliaid anhygoel a llu o blanhigion yn aros i chi eu darganfod yn Plantasia! Rydym yn cynnig gweithdai i ennyn diddordeb plant o 3 i 12 oed. Gallwch ddewis o weithdai sy'n gysylltiedig â'r cwricwlwm a arweinir gan ein tîm gwybodus neu gallwch ddylunio'ch ymweliad hunanarweiniedig eich hun. Mae gennym ddwy ystafell gyffrous sy'n cynnig digon o le i ddosbarth â 35 o blant, gallwch ddewis o'r YSTAFELL TYFU EICH DYCHYMYG neu'r TŶ PEN COEDEN YN Y CANOPI ar gyfer eich gweithgareddau.

PLANTASIA AR DAITH

Mae ein hanifeiliaid yn dwlu ar fynd ar anturiau anhygoel! Rydym yn cynnig gweithdai unigryw, sy'n cael eu cyflwyno gan aelod o'n tîm proffesiynol, yn eich ystafell ddosbarth eich hun. I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ein tîm ar 01792 474555 neu e-bostiwch plantasia@parkwood-leisure.co.uk

PENBLWYDDI

PEN-BLWYDD HAPUS I CHI!

Dathlwch eich pen-blwydd mewn coedwig law go iawn hudolus!

Gallwch logi'r Tŷ Pen Coeden yn y Canopi i chi a'ch ffrindiau'n unig ei ddefnyddio, gyda'r golygfeydd gorau yn Abertawe! Byddwch yn "Geidwad Coedwig Law" a dewch wyneb yn wyneb â'r anifeiliaid.

Byddwn yn darparu antur parti pen-blwydd fythgofiadwy, felly, i gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ein tîm ar 01792 474555 neu e-bostiwch plantasia@parkwood-leisure.co.uk

Cyrff corfforaethol

Gwnewch y digwyddiad yn un i'w gofio

DYCHMYGWCH Y LLEOLIAD TROFANNOL

Mae Plantasia'n lleoliad i bawb ei fwynhau.

Mae ein lleoliad unigryw yng nghanol dinas Abertawe. Mae Plantasia'n cynnig 'lleoliad sy'n wahanol' i'ch cwmni. Mae ein staff tra chymwys yn deall pwysigrwydd darparu amgylchedd sy'n annog cyflogwyr i dyfu eu dychymyg.

Os ydych chi'n chwilio am leoliad ar gyfer cyfarfod busnes, gweithgareddau datblygu tîm neu ddiwrnod allan gwych i wobrwyo'ch staff a'ch teulu, bydd Plantasia yn gallu bodloni eich cais. Mae digwyddiadau gyda'r hwyr a rhai gydag arlwyaeth hefyd ar gael.

Dewch o hyd i fwy o wybodaeth am ein pecynnau corfforaethol neu cysylltwch â ni os ydych am gael dyfynbris personol.

Nodweddion anhygoel newydd, roedd hwn yn ddiwrnod gwych allan - mae fy mhlant 7 oed yn awyddus i fynd drwy'r ogof pryfed tân eto.

Mam 2 blentyn - ABERTAWE