Planhigion

Darganfyddwch ein planhigion egsotig o'r goedwig law, i gyd yng nghanol Abertawe. Mae gennym lawer o rywogaethau i chi eu darganfod

Dyma'r 10 orau

Planhigion

Darganfyddwch ein planhigion egsotig o'r goedwig law, i gyd yng nghanol Abertawe. Mae gennym lawer o rywogaethau i chi eu darganfod

Dyma'r 10 orau

Ffigysen Wylofus

FICUS BENJAMINA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Asia ac Awstralia

TEULU

Moraceae

EICONIG!

Mae'n debyg mai coed ffigys cyfrodedd yw'r hyn rydych yn ei ddychmygu pan fyddwch yn meddwl am goedwig law. Fe'u hadwaenir hefyd fel coeden Benjamin a gallant gyrraedd uchder ENFAWR o hyd at 30 metr. Mae'r ffigysen wylofus hon yn ffynnu yng ngolau llawn yr haul neu yng nghysgod dwys y goedwig law

Ffigysen Wylofus

FICUS BENJAMINA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Asia ac Awstralia

TEULU

Moraceae

EICONIG!

Mae'n debyg mai coed ffigys cyfrodedd yw'r hyn rydych yn ei ddychmygu pan fyddwch yn meddwl am goedwig law. Fe'u hadwaenir hefyd fel coeden Benjamin a gallant gyrraedd uchder ENFAWR o hyd at 30 metr. Mae'r ffigysen wylofus hon yn ffynnu yng ngolau llawn yr haul neu yng nghysgod dwys y goedwig law

Aloewydden

ALOE BARBADENSIS MILLER

DOSBARTHIAD BRODOROL

Yr Ynysoedd Dedwydd, Madeira

TEULU

Asphodelaceae

HUDOLUS!

Tyfir aloewydd yn rhanbarthau cras y byd, lle mae'n ffynnu mewn hinsoddau poeth a sych. Mae aloewydd yn cynhyrchu gel sy'n debyg i jeli clir. Mae gan y gel gwych hwn 75 o fathau gwahanol o fitaminau, ensymau ac asidau amino sy'n iach i'n cyrff. Gallant oroesi am fwy na 100 o flynyddoedd – anhygoel!

Aloewydden

ALOE BARBADENSIS MILLER

DOSBARTHIAD BRODOROL

Yr Ynysoedd Dedwydd, Madeira

TEULU

Asphodelaceae

HUDOLUS!

Tyfir aloewydd yn rhanbarthau cras y byd, lle mae'n ffynnu mewn hinsoddau poeth a sych. Mae aloewydd yn cynhyrchu gel sy'n debyg i jeli clir. Mae gan y gel gwych hwn 75 o fathau gwahanol o fitaminau, ensymau ac asidau amino sy'n iach i'n cyrff. Gallant oroesi am fwy na 100 o flynyddoedd – anhygoel!

Pupur Du

PIPER NIGRUM

DOSBARTHIAD BRODOROL

Malaia a Jafa

TEULU

Piperaceae

BRENIN Y SBEISYS

Adwaenir hwn yn aml fel 'Brenin y Sbeisys'; ceir ef yn aml ar eich bwrdd bwyta ar bwys yr halen. Mae'n sbeis cyffredin iawn sy'n cael ei ychwanegu at lawer o brydau ledled y byd. Gwneir pupur du o'r ffrwyth cyfan, ond gwneir pupur gwyn o'r ffrwyth heb y croen du!

Pupur Du

PIPER NIGRUM

DOSBARTHIAD BRODOROL

Malaia a Jafa

TEULU

Piperaceae

BRENIN Y SBEISYS

Adwaenir hwn yn aml fel 'Brenin y Sbeisys'; ceir ef yn aml ar eich bwrdd bwyta ar bwys yr halen. Mae'n sbeis cyffredin iawn sy'n cael ei ychwanegu at lawer o brydau ledled y byd. Gwneir pupur du o'r ffrwyth cyfan, ond gwneir pupur gwyn o'r ffrwyth heb y croen du!

Paw Paw

CARICA PAPAYA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Canolbarth America a Brasil

TEULU

Caricaceae

DIDDOROL!

Tyfir ffrwythau Paw Paw ar goed bach siâp pyramid. Maent yn fach iawn o'u cymharu â phlanhigion trofannol eraill, gan gyrraedd prin 7 metr.

Mae'r ffrwyth yn edrych yn debyg i fanana fer, gron ac mae ei ansawdd yn debyg i gwstard.

Paw Paw

CARICA PAPAYA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Canolbarth America a Brasil

TEULU

Caricaceae

DIDDOROL!

Tyfir ffrwythau Paw Paw ar goed bach siâp pyramid. Maent yn fach iawn o'u cymharu â phlanhigion trofannol eraill, gan gyrraedd prin 7 metr.

Mae'r ffrwyth yn edrych yn debyg i fanana fer, gron ac mae ei ansawdd yn debyg i gwstard.

Aderyn Paradwys

STRELITZIA NICOLAI

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Affrica

TEULU

Musaceae

TLWS TROFANNOL!

Mae'r blodau glas ac oren mawr yn edrych yn union fel adar egsotig lliwgar llachar. Mae'r planhigyn aderyn paradwys rhyfedd a hardd hwn yn perthyn i'r fanana gyffredin.

Aderyn Paradwys

STRELITZIA NICOLAI

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Affrica

TEULU

Musaceae

TLWS TROFANNOL!

Mae'r blodau glas ac oren mawr yn edrych yn union fel adar egsotig lliwgar llachar. Mae'r planhigyn aderyn paradwys rhyfedd a hardd hwn yn perthyn i'r fanana gyffredin.

Coeden Afocado

PERSEA AMERICANA

DOSBARTHIAD BRODOROL

De America

TEULU

Lauraceae

Bendigedig

Mae cymaint o brotein mewn un afocado'n unig! Mae hyn yn ei wneud yn ddewis poblogaidd wedi'i stwnsio neu ei sleisio ar gyfer brecwast neu frecinio.

Gall coed afocado gyrraedd 20 metr o uchder ond mae angen coed afocado eraill gerllaw arnynt er mwyn iddynt beillio a thyfu.

Coeden Afocado

PERSEA AMERICANA

DOSBARTHIAD BRODOROL

De America

TEULU

Lauraceae

Bendigedig

Mae cymaint o brotein mewn un afocado'n unig! Mae hyn yn ei wneud yn ddewis poblogaidd wedi'i stwnsio neu ei sleisio ar gyfer brecwast neu frecinio.

Gall coed afocado gyrraedd 20 metr o uchder ond mae angen coed afocado eraill gerllaw arnynt er mwyn iddynt beillio a thyfu.

Planhigyn Rwber

FICUS ELASTICA

DOSBARTHIAD BRODOROL

De America

TEULU

Euphorbiaceae

Sudd yn llifo

Byddwch yn aml yn gweld y planhigyn rwber cyffredin yng nghartrefi pobl, ond efallai na fyddwch yn gwybod y daw latecs ohono! Mae sudd llaethog yn llifo ohono y gellir ei droi'n bob math o gynnyrch defnyddiol megis menig meddygol neu falwnau pen-blwydd.

Planhigyn Rwber

FICUS ELASTICA

DOSBARTHIAD BRODOROL

De America

TEULU

Euphorbiaceae

Sudd yn llifo

Byddwch yn aml yn gweld y planhigyn rwber cyffredin yng nghartrefi pobl, ond efallai na fyddwch yn gwybod y daw latecs ohono! Mae sudd llaethog yn llifo ohono y gellir ei droi'n bob math o gynnyrch defnyddiol megis menig meddygol neu falwnau pen-blwydd.

Coffi Arabica

COFFEA ARABICA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Ethiopia, Angola

TEULU

Rubiaceae (Coffi, Gwreiddrudd)

Deffrwch

Mae'r ffa gwych hyn yn hynod boblogaidd a gwneir miliynau o gwpanau o goffi ohonynt bob dydd.

Hadau yw ffa coffi'n dechnegol - rhain yw cerrig yr aeron sy'n debyg i geirios sy'n tyfu ar y llwyni blodeuol, ond rydym yn eu galw'n 'ffa' gan eu bod yn edrych fel ffa!

Coffi Arabica

COFFEA ARABICA

DOSBARTHIAD BRODOROL

Ethiopia, Angola

TEULU

Rubiaceae (Coffi, Gwreiddrudd)

Deffrwch

Mae'r ffa gwych hyn yn hynod boblogaidd a gwneir miliynau o gwpanau o goffi ohonynt bob dydd.

Hadau yw ffa coffi'n dechnegol - rhain yw cerrig yr aeron sy'n debyg i geirios sy'n tyfu ar y llwyni blodeuol, ond rydym yn eu galw'n 'ffa' gan eu bod yn edrych fel ffa!

Banana

MUSA CAVENDISHII

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Tsieina

TEULU

Moraceae

Perlysieuyn Enfawr

Nid yw'r goeden fanana'n goeden mewn gwirionedd; mae'n blanhigyn llysieuol! Gall y perlysieuyn trofannol enfawr hwn, sy'n tyfu'n glystyrau, fyw am hyd at 6 blynedd.

Bananas yw'r planhigion trofannol pwysicaf yn economaidd ac mae ganddynt lawer o fanteision i'r iechyd. Maent yn helpu'n calonnau, ein gallu i dreulio bwyd ac maent yn flasus hefyd! O, a chadwch lygad am y croen llithrig hwnnw!

Banana

MUSA CAVENDISHII

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Tsieina

TEULU

Moraceae

Perlysieuyn Enfawr

Nid yw'r goeden fanana'n goeden mewn gwirionedd; mae'n blanhigyn llysieuol! Gall y perlysieuyn trofannol enfawr hwn, sy'n tyfu'n glystyrau, fyw am hyd at 6 blynedd.

Bananas yw'r planhigion trofannol pwysicaf yn economaidd ac mae ganddynt lawer o fanteision i'r iechyd. Maent yn helpu'n calonnau, ein gallu i dreulio bwyd ac maent yn flasus hefyd! O, a chadwch lygad am y croen llithrig hwnnw!

Coeden Lemon

CITRUS LIMON

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Asia

TEULU

Rutaceae

Suddlon

Edrychwch yn ofalus - allwch chi weld lemon?

Mae coed lemon wedi bod o gwmpas ers amser maith, gan gyrraedd Ewrop yn ystod amser yr Hen Rufain. Yr hyd oes cyfartalog yw dros 50 o flynyddoedd, ond gall rhai fyw am hyd yn oed 100 o flynyddoedd. Ynghyd â blasu'n wych, mae gan lemonau lawer o nodweddion iach!

Mae lemon cyfan amrwd yn cynnwys 139% o swm y fitamin C dyddiol a argymhellir ac mae ganddo 22 o galorïau.

Coeden Lemon

CITRUS LIMON

DOSBARTHIAD BRODOROL

De Asia

TEULU

Rutaceae

Suddlon

Edrychwch yn ofalus - allwch chi weld lemon?

Mae coed lemon wedi bod o gwmpas ers amser maith, gan gyrraedd Ewrop yn ystod amser yr Hen Rufain. Yr hyd oes cyfartalog yw dros 50 o flynyddoedd, ond gall rhai fyw am hyd yn oed 100 o flynyddoedd. Ynghyd â blasu'n wych, mae gan lemonau lawer o nodweddion iach!

Mae lemon cyfan amrwd yn cynnwys 139% o swm y fitamin C dyddiol a argymhellir ac mae ganddo 22 o galorïau.

Nodweddion anhygoel newydd, roedd hwn yn ddiwrnod gwych allan - mae fy mhlant 7 oed yn awyddus i fynd drwy'r ogof pryfed tân eto.

Mam 2 blentyn - ABERTAWE